Úvod Co je JSDH

Účel použití

Mobilní elektronická siréna MobilHorn (dále jen siréna) je zařízení pro zabezpečení varování obyvatelstva včetně předání verbálních tísňových informací při vzniku mimořádné události. Její použití se prioritně předpokládá v místech, kde je nedostatečné pokrytí stacionárními varovacími prostředky Jednotného systému varování a vyrozumění (JSVV).

Typy mimořádných událostí s předpokladem využití sirény:

- únik nebezpečné látky

- nebezpečí povodně – vyhlášení evakuace

- požár v zastavěné oblasti (pokyny občanům ve vyšších patrech budov)

- nebezpečí teroristického útoku (např. na parkovištích obchodních center)

Sirénu lze využívat také při moderování sportovních, společenských a jiných akcí na otevřeném prostranství.

Siréna šíří zvuk rovnoměrně všemi směry (vodorovně i svisle). Slyšitelnost mluveného slova je  přibližně 250 až 300m. U signálů je dosah přibližně dvojnásobný. V zástavbě je nutno počítat se sníženou slyšitelností v závislosti na typu zástavby a úrovni okolního hluku.

 

Popis

Siréna tvoří kulová ozvučnicí jednotka s magnetem pro montáž na střechu automobilu, řídící jednotka s mikrofonem, napájecí kabel a návod k obsluze.

Siréna umožňuje reprodukci signálů:

- varovný signál Všeobecná výstraha (kolísavý tón)

- Požární poplach

- Zkouška sirén (trvalý tón)

Dále siréna umožňuje reprodukci verbálních informací a to jak připravených (nahrávky), tak i s pomocí mikrofonu.

 

Uložení mobilních sirén a předurčení pro jejich obsluhu

ÚO

HS

Uložení

Předurčení pro obsluhu

Bruntál

Bruntál

PPLA

JPO II Bruntál

JPO II Světlá Hora

JPO II Město Albrechtice

JPO II Dolní Moravice

Krnov

HS Krnov

Rýmařov

HS Rýmařov

Frýdek-Místek

Frýdek-Místek

PPLA

JPO II Paskov

JPO III Bystřice nad Olší

JPO III Hnojník

Třinec

HS Třinec

Nošovice

HS Nošovice

Karviná

Karviná

PPLA

JPO III Orlová-Poruba

JPO III Horní Suchá

JPO III Bohumín-Starý Bohumín

Havířov

HS Haviřov

Bohumín

HS Bohumín

Nový Jičín

Nový Jičín

PPLA

JPO III Suchdol nad Odrou

JPO III Slatina

Bílovec

HS Bílovec

Opava

Opava

PPLA

JPO III Ludgeřovice

JPO II Budišov nad Budišovkou

JPO III Opava-Podvihov

Vítkov

HS Vítkov

Hlučín

HS Hlučín

Ostrava

Zábřeh

PPLA

Operativní oddíl Městské policie Ostrava

Fifejdy

PPLA

Přívoz

HS O-Přívoz

 

Spolupráce s předurčenou obsluhou

Při zásazích s potřebou zajistit varování a informování obyvatelstva mobilní sirénou bude povolána předurčená obsluha sirény prostřednictvím OPIS. Obsluha převezme sirénu (součást výbavy PPLA nebo ji vyzvedne na příslušné hasičské stanici) a s vlastním vozidlem bude provádět varování a informování obyvatelstva v prostoru a rozsahu dle pokynů velitele zásahu.

 

Předdefinované nahrávky

Kód

Text

NL_1 až NL_6

Pozor - mimořádná zpráva! Chemická havárie, chemická havárie.
V … (liší se podle zdroje úniku NL_1 až NL_6) došlo k úniku nebezpečné látky.
Venku jste ohroženi na zdraví!
Jděte do nejbližší budovy a nevycházejte ven. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci. Ústa a nos chraňte navlhčenou rouškou.
Dbejte dalších pokynů hasičů a policistů.

NL_7

Pozor - mimořádná zpráva! Požár, požár.
Došlo k rozsáhlému požáru.
Venku jste ohroženi na zdraví!
Jděte do nejbližší budovy a nevycházejte ven. Uzavřete a utěsněte okna a dveře. Vypněte ventilaci. Ústa a nos si chraňte navlhčenou rouškou. Nepoužívejte otevřený oheň.
Dbejte dalších pokynů hasičů a policistů.

NL_0

Pozor - mimořádná zpráva!
Nebezpečí pominulo. Váš pobyt venku již není omezen.
Nebezpečí pominulo. Váš pobyt venku již není omezen.

CVIC_1

Pozor - mimořádná zpráva! Cvičení, cvičení.
Probíhá cvičení havarijní připravenosti.
Nepodléhejte panice, jedná se pouze o cvičení.
Dbejte dalších pokynů hasičů a policistů.

CVIC_0

Pozor - mimořádná zpráva!
Cvičení bylo ukončeno. Váš pohyb venku již není omezen.
Cvičení bylo ukončeno. Váš pohyb venku již není omezen.

SMOG

Pozor - mimořádná zpráva! Smogová regulace. Smogová regulace.
Z důvodu znečištění ovzduší byla vyhlášena smogová regulace.
Omezte pobyt venku, větrejte pouze krátkodobě.
Omezte spalování pevných paliv.
Nejezděte autem - používejte hromadnou dopravu!

EVA

Pozor - mimořádná zpráva! Evakuace, evakuace.
V této oblasti již nejste v bezpečí.
K evakuaci použijte vlastní vozidlo.
Vezměte sebou osobní doklady, peníze, důležité smlouvy, cennosti, léky, zdravotní pomůcky, nápoje, mobilní telefon s nabíječkou, hygienické potřeby a náhradní oděv.
Zabezpečte domov, vypněte plyn a uhaste otevřený oheň

Aktualizováno (Úterý, 10 Březen 2015 20:54)

 
Bookmark and Share
JSDH Ludgeřovice

kategorie JPO: JPO III/1

ev. č. JPO: 815 179

počet členů: 21

zřizovatel: Obec Ludgeřovice


Statistika zásahů
Počet všech událostí na k.ú. Ludgeřovice:
k 18.9.2023: 39 
rok 2022: 51
rok 2021: 36
rok 2020: 48

Poslední zásah na k.ú Ludgeřovice:
11.9.2023 v 17:38
DOPRAVNÍ NEHODA
Ludgeřovice

Počet všech zásahů JSDH:
(D)ZOZ k 18.9.2023: 18   
rok 2022: 26
rok 2021: 27
rok 2020: 35

Poslední zásah JSDH:
22.8.2023 v 22:21
POŽÁR SKLÁDKY
Markvartovice

Počet všech činností* JSDH:
ZOČ k 18.9.2023: 13
rok 2022: 16
rok 2021: 5
rok 2020: 10
* jedná se o neakutní události

 Zásahy v MS kraji

hzsmsk 


Výstraha ČHMÚ