Úvod Co je JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů (dále jen "JSDH") je zřizována obcí na základě zákona o požární ochraně. Členem jednotky může být každý občan ČR starší 18-ti let, zdravotně způsobilý, který s obcí uzavře dohodu o členství v JSDH.

Zákon č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů hovoří takto:

§29
(1) Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany
a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu,

§ 68
(1) Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

 

V plošném pokrytí jednotkami PO je naše jednotka vedena jako JPO III/1. Jednotka je v rámci plošného pokrytí kromě standardních úkolů jednotek PO předurčena pro zásahy na likvidaci obtížného hmyzu a obsluhu mobilní sirény pro varování a informování obyvatelstva.

 

Jednotku tvoří v současné době:
20 členů, z toho 4 velitelé, 7 strojníků a 8 hasičů. Dále má 10 členů oprávnění k jízdě se zásahovým vozidlem CAS, 10 členů oprávnění k práci s motorovou pilou, 4 členové absolvovali kurz zdravotníka, 2 členové lezecký kurz a všichni členové jsou nositeli dýchací techniky.

Co to znamená JPO III/1:
jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v JPO dobrovolně, s územní působností do 10 minut jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd družstva  o početním stavu 1+3 (velitel, strojník, 2 hasiči) do 10 minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km.

Působnost jednotky:
je územní tzn. převážně pro katastr obce Ludgeřovice + katastry okolních obcí.  Na žádost krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) pak můžeme být vysláni i mimo toto území.

Seznam obcí, na jejichž území naše jednotka v případě vyhlášení daného stupně poplachu (počet JPO pro daný st. dle PPP) zasahuje.

Při vyhlášení I. stupně požárního poplachu (do 4 JPO):
Ludgeřovice (2.); Markvartovice (3.); Šilheřovice (4.); O.-Petřkovice (4.); D1 směr BR Místecká 361 km - Severní spoj 357 km (4.);
D1 směr BO Místecká 361 km - Vrbice 365 km (4.)

 
Při vyhlášení II. stupně požárního poplachu (do 10 JPO):
Darkovice (9.); Hať (8.); Hlučín (6.); Hl.-Bobrovníky (6.); Kozmice (9.); Vřesina (9.);
O.-Antošovice (9.); O.-Hošťálkovice (7.); O.-Koblov (10.); O.-Lhotka (6.); D1 směr BR státní hranice 376 km - Šunychl 372 km (9.); D1 směr BR Šunychl 372 km - Bohumín 370 km (9.); D1 směr BR Bohumín 370 km - Vrbice 365 km (9.); D1 směr BR Vrbice 365 km - Místecká 361 km (9.); D1 směr BR Severní spoj 357 km - Rudná 354 km (6.); D1 směr BO Vrbice 365 km - Bohumín 370 km (9.); D1 směr BO Bohumín 370 km - Šunychl 372 km (9.); D1 směr BO Šunychl 372 km - státní hranice 376 km (9.) ppp_ludgerovice_a3_m50_2019

*BR = Brno; BO = Bohumín 


Při vyhlášení III. stupně požárního poplachu (do 15 JPO): 

Děhylov (11.); O.-Heřmanice (13.);  O.-Hrušov (12.);   O.-Přívoz (15.);  Při vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu (nad 15 JPO):
dle uvážení KOPIS


GIS mapa ČR (možnost dohledat místo až na č.p.)

 

Kontakty na KOPIS: 

tel. KOD, KOT (pro JSDH okresu Opava): 950 739 851

GSM (kriz. tel.): 725 140 511, 725 140 512, 725 145 211, 725 514 212, 725 145 312, 725 145 412

tel. automat AMDS: 950 730 980

výjezdové SMS: 725 414 046, 725 414 047, 725 414 048, 725 414 049, 725 145 307, 723 313 210

Aktualizováno (Středa, 01 Září 2021 15:49)

 
Bookmark and Share
JSDH Ludgeřovice

kategorie JPO: JPO III/1

ev. č. JPO: 815 179

počet členů: 20

zřizovatel: Obec Ludgeřovice


Statistika zásahů
Počet všech událostí na k.ú. Ludgeřovice:
k 17.9.2021: 26 
rok 2020: 48
rok 2019: 43
rok 2018: 44

Poslední zásah na k.ú Ludgeřovice:
16.9.2021 v 18:10
POŽÁR V RD
Ludgeřovice

Počet všech zásahů JSDH:
(D)ZOZ k 17.9.2021: 18
rok 2020: 35
rok 2019: 28
rok 2018: 21

Poslední zásah JSDH:
16.9.2021 v 18:10
POŽÁR V RD
Ludgeřovice

Počet všech činností* JSDH:
ZOČ k 17.9.2021: 5
rok 2020: 10
rok 2019: 11
rok 2018: 14
* jedná se o neakutní události

 Zásahy v MS kraji

hzsmsk 


Výstraha ČHMÚ
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat