Evidence pálení

paleni

 

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.


Sponzoři

Náš zřizovatel, který nás finančně podporuje:

Obec Ludgeřovice 


Internetové připojení nám poskytuje

logo


Dotaci na pořízení AED nám poskytla

nadace-agrofert-logo


Podpora projektu pro MH

poukaz_mittal


Finanční podpora

sss_logo


Pokud máte zájem nás také finančně či jinak podpořit, kontaktujte nás.


Přihlášení
Nyní na webu
Právě připojeni - hostů: 72 
Úvod

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Obec Ludgeřovice se nachází v Moravskoslezkém kraji, v okrese Opava. Počet přihlášených obyvatel v naší obci je 4 878 obyvatel (k 1.1.2018). Náš sbor čítá základnu 102 členů (k 1.1.2019). Při sboru funguje velice aktivní oddíl mladých hasičů. Naše jednotka je zařazena v plošném pokrytí jako JPO III/1, tzn. zajištění výjezdu zmenšeného družstva 1+3 do 10 min. s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele, tzn. mimo katastrální území obce Ludgeřovice.

 

vybor

Uskutečnila se výroční valná hromada sboru za rok 2018 v sálu Obecního domu. Schůze se také učástnili zástupci SDH Markvartovice, SDH Šilheřovice, SDH Hať a družebních sborů OSP Turzyczka z Polska a DHZ Liptovská Kokava ze Slovenska. Také byl přítom starosta a místostarostka obce Ludgeřovice. Na úvod byly předneseny zprávy z činnosti za jednotlivé úseky a to starosty, velitele, vedoucího mládeže, hospodářky a revizorů sboru. Poté následovala diskuze k předneseným zprávám a zdravice hostů. Byla odsouhlašena změna hlavního vedoucího mládeže a tím se stala Jana Barabaschová. Dále byli členové seznámeni s průběhem rekonstrukce hasičské zbrojnice, s připravovanými akcemi v roce 2019 a následně byly předány vyznameníná členům SDH a odměny členům výjezdové jednotky za činnost v roce 2018. Závěrem pak byl odhlasováno závěrečné usnesení a po ukončení schůze následovalo pohoštění a volná zábava.

Aktualizováno (Neděle, 06 Leden 2019 16:39)

 

hazmat

Zásah HZS PS O.-Přívoz na našem katastru. Jednalo se o únik oleje z autobusu po technické závadě na silnici I/56 v úrovni ul. Lípové. Naše jednotka nebyla povolána.

Aktualizováno (Neděle, 06 Leden 2019 08:44)

 

Číslo zásahu: 1pictogram-ghs-flame
Vyhlášení poplachu: 1:16 hod.
Typ události: Požár hrabanky
Adresa události: k.ú. Ludgeřovice
Technika: CAS 20 T815
Doba zásahu: 0:30 hod.
Počet zasahujících členů: 6
Zasahující jednotky:  HZS MSK PS O.- Přívoz, JSDH Ludgeřovice

Aktualizováno (Úterý, 01 Leden 2019 12:56)

 

articles

Uplynulý rok hodnocen očima hasičských čísel.

Rok opět změnil svou koncovku a tak nezbývá, než v prvním čísle zpravodaje opět udělat pomyslnou čáru za výjezdovou činností roku loňského. Tato čára je všem čistě pracovní, symbolická. S ohledem na svátky totiž mohu poreferovat do 14. prosince, kdy musím pro potřeby článku hodnocení uzavřít. Snad tak byly svátky klidné a to i včetně Silvestra. Datum hodnocení totiž pro nás hasiče nehraje roli. Sezónu hodnotit lze, ale naši činnost nikoliv. Stále se tedy scházíme dle potřeby k zásahům, výcviku, opravám a údržbě a v období přelomu roku také akcím – vánoční strom, Mikuláš, Štěpánská. Tam všude jste nás mohli vidět. Na silvestra pak doufám, že ne. Jak tedy vypadal loňský rok očima čísel. Celkově byl v obci nutný zásah hasičů 40 krát. Toto číslo je zhruba stálé, ale patří k lehkému nadprůměru v porovnání s ostatními léty. Konkrétně naše jednotka pak zasahovala u sedmnácti vážných zásahů v obci a jejím okolí, a u 14 neakutních zásahů, kdy je zásah nutný, ale nejde o život a čas – např. neakutní čerpání vody, likvidace obtížného hmyzu apod. Z našeho pohledu pak tedy takový průměrný rok.

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Leden 2019 17:09)

 

stepanska2018Uspořádali jsme již tradiční Štěpánskou zábavu v sálu Obecního domu. Díky všem co dorazili se pobavit, těšíme se na Vás opět za rok.

Aktualizováno (Čtvrtek, 27 Prosinec 2018 17:25)

 
Očekávané události
Strojní služba
Pá 01.02.2019 až
Pá 01.02.2019
18:00 hod. - 19:00 hod.
Výbor SDH
St 06.02.2019 až
St 06.02.2019
18:00 hod. - 20:00 hod.
Hasičský ples 2019
Sob 09.02.2019 až
Ne 10.02.2019
20:00 hod. - 02:00 hod.
Školení jednotky - únor
Ne 17.02.2019 až
Ne 17.02.2019
09:00 hod. - 12:00 hod.
Okrskový aktiv
Pá 22.02.2019 až
Pá 22.02.2019
17:00 hod. - 22:00 hod.
Výstraha ČHMÚ
Aladin
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich