Evidence pálení

paleni

 

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje.


Sponzoři

Náš zřizovatel, který nás finančně podporuje:

Obec Ludgeřovice 

logo

 

Pokud máte zájem nás také finančně či jinak podpořit, kontaktujte nás.


Přihlášení
Nyní na webu
Právě připojeni - hostů: 9 
Úvod

Vítejte na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Obec Ludgeřovice se nachází v Moravskoslezkém kraji, v okrese Opava. Počet přihlášených obyvatel v  naší obci je 4 856 obyvatel (k 1.1.2017). Náš sbor čítá základnu 108 členů (k 1.1.2017). Při sboru funguje velice aktivní oddíl mladých hasičů. Naše jednotka je zařazena v plošném pokrytí jako JPO III/1, tzn. zajištění výjezdu zmenšeného družstva 1+3 do 10 min. s územní působností, zasahující i mimo území svého zřizovatele, tzn. mimo katastrální území obce Ludgeřovice.

 

skoleniProběhlo pravidelné školení jednotky v roce 2017, kdy se probralo teoreticky několik témat a poté proběhl praktický nácvik manipulace s různými typy proudnic, jenž jsou ve výbavě jednotky. Zopakovalo se použití přiměšovače a tvorba přívodního vedení do CAS 20. V rámci praxe také proběhly kondiční jízdy s CAS 20.

 

 

Aktualizováno (Sobota, 25 Březen 2017 17:42)

 

kontrolaHasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provedl prostřednictvím velitele stanice HZS PS Hlučín dle ustanovení § 31 odst. 1 písm. g) a h) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně), požární kontrolu dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v naší jednotce PO kategorie JPO III. Až na malé drobnosti, nabyly kontrolou shledány žádné závažné nedostatky. Tato kontrola se provádí u JPO II a III každé dva roky.

Aktualizováno (Pondělí, 20 Březen 2017 16:46)

 

Včera jsme v hasičské zbrojnici oslavili Den žen všechny jsme se báječně pobavily a měly jsme i možnost shlédnout malé taneční vystoupení. 

 

Aktualizováno (Neděle, 19 Březen 2017 13:15)

 

Dnes se družstvo JSDH v počtu 4 členů a 1 invalida zúčastnilo soutěže Opavská rallye a vybojovalo krásné 1. místo v kategorii JPO II a III. Zavzpomínali jsme tak na úspěchy z našich dětských let, kdy jsme se taky umísťovali na předních příčkách. Jednalo se o 0. ročník nově vzniklé soutěže, která má zvýšit odbornou úroveň členů výjezdových jednotek. Soutěž se odehrávala na jednotlivých stanovištích v okolí obcí Darkovice a Hať.

Aktualizováno (Sobota, 25 Březen 2017 22:44)

 

skoleni

Uskutečnilo se cyklické školení velitelů JPO II a III na HS Hlučín. Velitelé byli seznámeni s novinkami v oblasti AMDS, ZOZ, KOPIS, motorových pil, humanitárního zabezpečení,  oblasti chemické a technické služby, dotací a AED. Účastnili se velitelé jednotky Lange P., Lange D., Masný P. a Jaroš R.

Aktualizováno (Sobota, 11 Březen 2017 16:51)

 
Očekávané události
Výbor SDH
Pá 07.04.2017 až
Pá 07.04.2017
18:00 hod. - 20:00 hod.
Akce Ukliďme Česko
Sob 08.04.2017 až
Sob 08.04.2017
09:00 hod. - 12:00 hod.
Úklid hasičské zbrojnice
Pá 21.04.2017 až
Pá 21.04.2017
16:00 hod. - 20:00 hod.
Školení jednotky - duben
Sob 22.04.2017 až
Sob 22.04.2017
09:00 hod. - 13:00 hod.
Soutěž Hlučínské ligy mládeže v Ludgeřovicích
Ne 23.04.2017 až
Ne 23.04.2017
09:00 hod. - 14:00 hod.
Stavění májky
Sob 29.04.2017 až
Sob 29.04.2017
15:00 hod. - 22:00 hod.
Výbor SDH
Pá 05.05.2017 až
Pá 05.05.2017
18:00 hod. - 20:00 hod.
Svatofloriánské setkání hasičských praporů 14 okrsku
Ne 07.05.2017 až
Ne 07.05.2017
10:00 hod. - 13:00 hod.
Kácení májky
Sob 27.05.2017 až
Sob 27.05.2017
15:00 hod. - 22:00 hod.
Výstraha ČHMÚ
Aladin
Posilování a kulturistika, trénink i výživa