FUNKCE JMÉNO A PŘÍJMENÍ
Starosta SDH Bc. Miloš ROHOVSKÝ
Náměstek starosty SDH Josef PUDICH
Náměstek starosty SDH Richard LANGE
Velitel SDH Ing. Patrik LANGE
Zást. velitele SDH Radoslav JAROŠ
Hospodářka Ing. Markéta SCHLOSSAREK 
Jednatelka Michaela KOČVAROVÁ
Kronikářka Ing. Lucie KALVAROVÁ Ph.D.
Referent mládeže Jana BARABASCHOVÁ
Referent MTZ Jiří MUČKA
Organizační referent Jakub KRENSTETTER
Referentka žen Jitka BARABASCHOVÁ
Členka Barbora BÁRTOVÁ
Členka Lenka MUČKOVÁ
Členka Jana KRENSTETTEROVÁ
Člen Michal NOVOTNÝ
Člen Jan KNĚZŮ ml.
Člen Mgr. Daniel HAVLÍK
Člen Petr MASNÝ
Předseda KRR David JAROŠ
Členka KRR Ing. Petra ROHOVSKÁ
Člen KRR Tomáš SCHLOSSAREK

 

Pro funkční období 2020 - 2025

Výbor se schází každý 1. pátek v měsíci v 18,00 hod. v hasičské zbrojnici.

<tr style="mso-yfti-irow: 1;">
<td style="border: none; border-bottom: solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor: background1; mso-border-top-alt: solid white .5pt; mso-border-top-themecolor: background1; mso-border-bottom-alt: solid white .5pt; background: #E36C0A; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themeshade: 191; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal; mso-yfti-cnfc: 4;"><i><span style="font-size: 12.0pt;">Náměstek starosty SDH</span></i><span style="font-size: 12.0pt;"><o:p></o:p></span></p>
</td>
<td style="border: none; border-bottom: solid white 1.0pt; mso-border-bottom-themecolor: background1; mso-border-top-alt: solid white .5pt; mso-border-top-themecolor: background1; mso-border-bottom-alt: solid white .5pt; background: #FDE9D9; mso-background-themecolor: accent6; mso-background-themetint: 51; padding: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;" valign="top">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; line-height: normal;"><span style="font-size: 16px;"><b><i>Josef PUDICH</i></b></span></p>
</td>
</tr>

Aktualizováno (Pátek, 22 Duben 2022 13:47)