vybor

Uskutečnila se výroční valná hromada sboru za rok 2019, která byla také volební schůzí na období 2020-2025 již v prostorách zrekonstruované hasičské zbrojnice. Schůze se také účastnili hosté z řad zástupců SDH Vrablovec, Markvartovice, Hať, Šilheřovice a družebních sborů z Turzyczky (PL) a Liptovské Kokavy (SK). Také byl přítomen zástupce okresního sdružení hasičů v Opavě p. Pospiech, starosta 14. okrsku p. Čecháček a starosta obce Ludgeřovice Mgr. Havlík. Na úvod byly předneseny zprávy z činnosti za jednotlivé úseky a to starosty, velitele, vedoucího mládeže, hospodářky a revizorů sboru. Poté následovala diskuze k předneseným zprávám. V rámci diskuze došlo k předání několika ocenění našim členům a také odměnění členů výjezdové jednotky. Po ukončení nastala volba nového starosty SDH, jeho náměstků a členů výboru SDH. Volební komisí byl přednesen návrh kandidátů, který byl následně schválen. Novým starostou SDH Ludgeřovice byl zvolen Bc. Miloš Rohovský. Seznam dalších členů výboru naleznete ZDE. Byl schválen členský příspěvek v stávající výši: členové do 18 let 100,- Kč, členové do 70 let 200,- Kč a členové nad 70 let 0,- Kč (příspěvek hradí SDH). Pro pořádek uvádíme, že na okres odvádí SDH 50,- Kč za člena do 18 let a nad 18 let 100,- Kč. Po ukončení schůze následovalo pohoštění a volná zábava s možností prohlídky prostor hasičské zbrojnice.

Aktualizováno (Neděle, 26 Leden 2020 16:23)