vybor

Uskutečnila se výroční valná hromada sboru za rok 2017. Schůze se také učástnili zástupci SDH Šilheřovice, SDH Hať a družebních sborů OSP Turzyczka z Polska a DHZ Liptovská Kokava ze Slovenska. Také byl přítom starosta obce Ludgeřovice. Na úvod byly předneseny zprávy z činnosti za jednotlivé úseky a to starosty, velitele, vedoucího mládeže, hospodářky a revizorů sboru. Poté následovala diskuze k předneseným zprávám a zdravice hostů. V rámci diskuze došlo k projednání návrhu změny výše členských příspěvků od roku 2019 - mladí hasiči do 18 let 100,-Kč (zvyšení, kvůli možnosti žádat o dotace v rámci programu MŠMT ČR), členové 18-70 let 200,- Kč (stejná částka), členové nad 70 let osvobozeni (platí SDH). Dále byli členové seznámeni s připravovanou rekonstrukcí hasičské zbrojnice, s připravovanými akcemi v roce 2018 a následně byly předány odměny členům výjezdové jednotky za činnost v roce 2017. Závěrem pak byl odhlasováno závěrečné usnesení a po ukončení schůze následovalo pohoštění a volná zábava.

Aktualizováno (Neděle, 14 Leden 2018 09:55)