Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 

articles

Také pro letošní rok jsou hasiči tak trochu za stavebníky.

Rekonstrukce zbrojnice je stále v plném proudu. Mnoho záležitostí se již vyřešilo, stále jich dost zbývá. Pohledově nejvýznamnější je patrně nový skelet patra a nová střecha. Všechny záležitosti stavby, včetně průběžných úprav, se probírají na tzv. kontrolním dnu. Ten probíhá ve čtvrtek, každých čtrnáct dní. Účastní se ho zástupce stavby, autor přestavby, stavební dozor, či zástupce obce, popř. koordinátor BOZP. Za uživatele, tedy hasiče, se jej účastní velitel jednotky a jeho zástupce. Zde bych chtěl opět poukázat na fakt, že na rozdíl od ostatních tam tráví celé čtvrteční dopoledne, co čtrnáct dní, opět zcela zadarmo (stejně jako u podávání žádostí o hasičské dotace), jen proto, že mají zájem na tom, aby jim pak ostatní výsledek neotloukli o hlavu. Společným úsilím všech se pak snažíme budovu nejen stavebně omladit, regenerovat, ale udělat ji provozně „chytrou“ a úspornou.

Není asi na škodu si říci, že při rekonstrukci staré budovy vznikají vždy určitá úskalí. Nemáte např. přesně plány, ne všude je fyzicky to, co asi dle návrhu být mělo. Spousta věcí je křivě, spousta věcí nešla na první pohled poznat. Proto absolutně všechny kontrolní dny řeší koordinovaný postup prací, jak prostě dál. Dnes již tak víme, že špatné provedení odtoku svodů dešťové kanalizace a neizolované základy nám způsobovaly zatékání, vlhkost a plísně. Málokdo asi tušil, že celý skelet stojí prostě na hlíně a že bylo nakonec nutno základy zpevnit. Injektáže zdí zase zajistily další ochranu proti vlhkosti. Vyměnila se podlaha garáže, takže vozidla již nebudou při výjezdu tak markantně nakloněna oproti vozovce. Výjezd z garáže tak bude lepší. Nová sprcha, světlo a odsávání zplodin zase zajistí čisté pracovní prostředí. Dolů šly i naprosto tragické omítky, které je nutno v určitých prostorech natáhnout znovu. Chystá se nový vstup do budovy ze strany obchodu, což ocení především naši starší spoluobčané. Do sálu se půjde dostat po pár schodech, na místo tří ramen schodů, jak tomu bylo doposud. Plocha sálu se musela zpevnit, protože byla neúnosná. Vznikl větší, zastřešený sklad pro činnost mladých hasičů, místo původně menšího. I nadále musíme v budově strpět zařízení veřejného zájmu – Ústřednu CETIN. Tato firma má v rámci budovy svou místnost, která má specifické požadavky, jež pro blaho veřejnosti platíme my. Na první pohled je pak vidět dřevěná nástavba patra a nová střecha. Ta je provedena ze dřeva, abychom dále příliš nezatěžovali základy budovy. Byl také vybetonován nový věnec na ztužení skeletu. Sklon střechy takový, aby se na něm nedrželo moc sněhu a srážkových vod (opět hmotnost). Mnoho lidí také stále zkoumá, proč zbrojnice pro pár členů jednotky hasičů potřebuje tři patra. Musíme se držet pravidel udržitelnosti projektu a dotační pravidla striktně určují použitelnost vynaložených financí. Za pár však udržitelnost projektu skončí, ale budovu už nikdo nepředělá. Poté může budova sloužit tak jako doposud, čili být multifunkčním domem. Pokud bychom pouze rekonstruovali stávající budovu, byla by dimenzovaná na jednu konkrétní zásahovou činnost pro pár lidí. Ale jiní lidé možná v budoucnu uvítají přístupný, menší sál v centru, s kuchyní, pro oslavy, pohřby, setkávání. Za nepříznivého počasí zde budeme soustředit velkou skupinu dětí (osob), pokud se zásah například bude odehrát v prostorách budov, které používají. Jiní zase budou mít možnost zde cvičit jako doposud, ale nově už se sprchou. Spolek mladých hasičů by mohl mít také lepší podmínky pro děti. Pokud se má obec postarat o nouzové ubytování svých obyvatel, kteří třeba vyhořeli, může jim poskytnout prostory na krátkodobé nouzové ubytování. Vše to jsou jen myšlenky, ale bylo by krátkozraké uvažovat jen v úzké rovině využitelnosti a opravit něco pro pár lidí. Budova tu bude jistě déle a měla by mít potenciál.

Posledním bodem je ona chytrost a úspornost. Jednak potřebujeme inteligentně řešit vytápění a ohřev teplé vody dle využitelnosti v objektu. Jelikož za to, co si tam protopíme a prohřejeme, si např. nemůžeme koupit dýchací přístroj, nebo nové hadice. Proto navrhujeme systém provozu této budovy dle uživatelů. Zkrátka ne všichni potřebují mít všechno, a ke všemu přístup. Sekční vrata a ovladače zase zajistí rychlejší a bezpečnější výjezd vozidla k události. V plánu je vlastní svolávací systém, který nám určí, kolik hasičů je k výjezdu k dispozici. Senzory ve světlech nám rozsvítí budovu v případě poplachu a výjezdu z patra budovy. Za určitých podmínek se dostanete do budovy bez jakéhokoliv předmětu typu klíč, karta, mobil. Prostě když vše zapomenete doma. V případě výpadku proudu se nastartuje elektrocentrála, která bude budovu živit. Žádná odstávka a kalamita (sníh, voda, vítr) neohrozí výjezd jednotky a chod jednotky po dobu trvání kalamity, budeme na všech nezávislí, můžeme poskytnout ostatním azyl – např. provizorní, ale nepřerušený chod úřadu v této situaci apod. Hasiči již také nemusí jit opakovaně domu a zase na výjezd. Bude možnost přespat na zbrojnici při takové kalamitě, jako byla např. ta z 10 na 11. března, kdy do obce vtrhl opravdu hodně silný vítr a hasiči z celého MSK se opravdu nenudili. Čidla hladiny na potoce nám okamžitě oznámí kritické hodnoty bez nutnosti osobního monitoringu. Pokud obec něco ohrozí, budeme již okamžitě schopni předat občanům např. rozhlasem zcela konkrétní druh nebezpečí i s pokyny pro vybranou část obce, nejenom ječící sirénu s tónem, které většina obyvatel nerozumí a myslí, že je pro hasiče. Meteostanice ve věži zbrojnice zase odhalí kritické srážkové úhrny, či rychlost větru jako predikci a monitoring probíhající situace během zmíněných kalamit. Tahle budova má být prostě občanům užitečná. Nic z toho by se ale neuskutečnilo, kdyby obec kromě dvou dotací na samotnou „stavební část“ nedostala ještě dotaci třetí – zase striktně určenou, tentokrát právě jen na tyto „chytré“ prvky budovy.

Nezbývá než věřit, že se dál dílo podaří. Hotovo by mělo být na podzim. Vyřeší se tak pro nás mnoho věcí a budova mnohonásobně zvětší svou taktickou hodnotu a přínos pro občany. Je to budova ku pomoci také občanům, ne jen hasičům.

Aktualizováno (Středa, 03 Duben 2019 12:06)